รายการเกษียณสำราญ มาถ่ายทำและแนะนำเด็กๆที่ฟาร์มค่ะ